Exploring the world 2017-11-21T10:36:56+00:00

Manifesto

Nowadays we live in a disruptive world continuously changing. That is why society and organizations need “explorers”, who find opportunities in the threats and they also dream and go after genuine horizons.

Exploring the world“, the 1st annual TEDxHoritzoSchool event, is going to bring together inspiring teachers, educational experts, forward thinkers, brilliant scientists and talented students who make Barcelona one of the most important areas to work and share new ways of learning.

Since the beginning of the last century we have heard new ways of preparing children for the future. We continuously learn about breakthroughs in science, arts, and other fields to improve the lives of our community. What are these trends and how could achieve better performing results in education?

This will be a great opportunity to attend talks about the future of learning and to know at first hand an outstanding and radically innovative small school, Horitzó School, where for 50 years the “explorative” and “personalised” learning is constantly evolving.

DATE: November 22th, 2017 18:00h.

More information soon in this website and through the TEDxHoritzoSchool social networks and the school website.

Tickets can already be booked to access:

Eventbrite

 

* For organizational and capacity issues, the space where the event will take place could change.

Manifest

Actualment vivim en un món disruptiu que canvia contínuament. Per això, la societat i les organitzacions necessiten “exploradors”, que trobin oportunitats en les amenaces i que també somiin i recorrin horitzons genuïns.

Exploring the world“, el primer esdeveniment anual de TEDxHoritzoSchool, reunirà professors inspiradors, experts en educació, pensadors avançats, científics brillants i estudiants amb talent que fan de Barcelona una de les àrees més importants per treballar i compartir noves formes d’aprenentatge.

Des de principis del segle passat hem escoltat noves formes de preparar els nens per al futur. Aprenem constantment nous avenços en ciència, arts i altres camps per millorar la vida de la nostra comunitat. Quines són aquestes tendències i com aconseguir millors resultats en l’educació?

Aquesta serà una gran oportunitat per assistir a xerrades sobre el futur de l’aprenentatge i conèixer de primera mà una escola petita, excepcional i radicalment innovadora, l’Escola l’Horitzó, en la qual, durant 50 anys, l’aprenentatge “exploratiu” i “personalitzat” està en constant evolució.

DATA: 22 de novembre de 2017 a les 18:00h.

Més informació en breu a través d’aquesta web i de les xarxes socials de TEDxHoritzoSchool i la pròpia web de l’escola.

Ja es poden reservar les entrades per accedir-hi:

Eventbrite

 

*Per qüestions d’organització i aforament, l’espai on es farà l’esdeveniment podria canviar.